marți, 17 martie 2015

Instrucţia de foc - o disciplină importantă

Conform Programului de pregătire a rezerviştilor cu studenţii catedrei militare se desfăşoară şedinţe atăt teoretice cît şi practice la toate disciplinele inclusiv instrucţie de foc.Un suport necesar pentru desfăşurarea calitativă a şedinţelor practice acordă comandamentul Brigăzii 2 infanterie moto. Astfel pe data de 17 martie curent, colonel în rezervă Chiril Levinţa a desfăşurat cu studenţii catedrei militare instrucţia de foc pe platoul brigăzii. Studenţii practic au îndeplinit normativele la demontarea şi montarea pistolului mitralieră.
Promovarea serviciului militar în Batalionul 22 de menţinerea păcii

Batalionul 22 de menţinere a păcii a lansat o Campanie de promovare a serviciului militar prin contract în instituţiile de învăţământ şi catedrele militare ale capitalei.Conform Planului preconizat pe data de 16 martie urent, la catedra militară a UPS “Ion Creangă” a lucrat grupul de ofițeri din batalion în frunte cu locotenent major Ludmila Cutie.
Locotenţii Mihail Lazari şi Alexandru Gangan au prezentat filme despre activitatea şi misiunile militarilor din cadrul Batalionului 22 de menţinere a păcii. Studenții s-au familiarizat cu materiale de promovare a Batalionului 22 de menţinere a păcii precum și cu modul încadrării în serviciul militar prin contract în unităţile militare ale Armatei Naţionale.
Locotenent Nadejda Mocan a informat tinerii despre beneficiile unei cariere militare, cum ar fi un loc de muncă stabil şi diverse posibilităţi de autoperfecţionare prin intermediul cursurilor şi misiunilor din ţară şi de peste hotare. După analiza unui mic chestionar s-a constatat că majoritatea studenţilor au accentuat că anume participarea în misiunile internaţionale de menţinere a păcii, constituie motivaţia principală pentru o cariera militară. În finalul şedinţeii studenţii au primit pliante cu materiale promoţionale şi informaţii de contact.