sâmbătă, 24 decembrie 2016

Depunerea Jurămîntului militar de către studenţii catedrei militare

În conformitate cu Regulamentului de funcţionare a catedrelor şi Regulamentul serviciului interior al Forţelor Armate ale Republicii Moldova, la 24 decembrie 2016 absolvenţii Catedrei militare a Universităţii Pedagogice de Stat "Ion Creangă", au depus Jurămîntul militar, în cadrul unei ceremonii oficiale. Ceremonia s-a desfăşurat în sala de festivităţi a UPS "Ion Creangă". La ceremonia au participat reprezentanţi ai conducerii UPS, veterani de război,  părinţi, rude, prieteni ai studenţilor. 


miercuri, 14 decembrie 2016

Studenţii catedrei militare UPS "Ion Creangă"au susţinut examenul la Instrucţia focului

La 14 decembrie 2016, studenţii catedrei militare au susţinut  examenulul la disciplina Instrucţia focului. Şeful catedrei militare domnul general de brigadă (r) Vasile Grosu le-a dorit mult succes la susţinerea examenului, invocând importanţa acestei discipline militare. Chiar dacă întrebările din bilete au fost dificile majoritatea studenţilor au demonstrat cunoştinţe bune.  Lectorul acestei discipline domnul colonel (r) Chiril Levinţa a verificat răspunsurile şi a apreciat obiectiv pe fiecare student după cunoştinţele sale.

miercuri, 30 noiembrie 2016

Studenţii catedrei militare în vizită la Centrul de cultură şi istorie militară

În conformitate cu "Programul de pregătire a militarilor în rezervă la catedrele militare" şi în scopul educaţiei militar-patriotice, la 30 noiembrie curent, studenţii catedrei UPS "Ion Creangă" au vizitat Muzeul Armatei din cadrul Centrului de Cultură şi Istorie Militară.
         Studenţii s-au familiarizat cu istoria militară a poporului şi a Armatei Naţionale din cele mai vechi timpuri.

marți, 8 noiembrie 2016

Şedinţe practice cu studenţii catedrei militare în Brigada 2 infanterie moto

În conformitate cu "Programul de pregătire a militarilor în rezervă la catedrele militare" şi în scopul educaţiei militar-patriotice, la 9 noiembrie curent, cu studenţii catedrei UPS "Ion Creangă"  s-au desfăşurat şedinţe practice la Regulamentele generale, 

Studenţii s-au familiarizat cu modalitatea alimentării militarilor şi ducerea serviciului în cantină. Studenţii au aflat modalitatea executării serviciului în cantină, activităţile personalului de serviciu, modalitatea distribuirii hranei şi normele stabilite.

joi, 27 octombrie 2016

Exerciţii practice la Baza de Instruire Bulboaca

În conformitate cu "Programul de pregătire a militarilor în rezervă la catedrele militare", la 27 octombrie curent, studenţii catedrei  militare a Universitatea Pedagogică de Stat  "Ion Creangă" au participat la şedinţe practice la Baza de Instruire Bulboaca . 
Cu studenţii s-au desfăşurat şedinţe practice la disciplinele Tactica generală, Pregătirea geniu, Topografia militară, Pregătirea medico-militară, Instrucţia focului. 

miercuri, 19 octombrie 2016

Ședințe practice la instrucția de foc

În conformitate cu "Programul de pregătire a militarilor în rezervă la catedrele militare" şi în scopul educaţiei militar-patriotice, la 19 octombrie curent, cu studenţii catedrei UPS "Ion Creangă" s-a desfășurat o şedinţa practică la Instrucţia de foc. Studenții au tras cu arma pneumatică, au îndeplinit acțiunile și comenzile necesare pregătindu-se pentru efectuarea tragerilor din pistolul-mitralieră.
 Şedinţele le-au desfăşurat colonelul în rezervă Chiril Levinţa și
 locotenent-colonelul în rezervă Iurii Moisei.


Cursul de instruire militară pentru elevii colegiilor

Elevii colegiilor, din anul de absolvire, sau absolvenții colegiilor, in vârstă de la 18 până la 40 de ani, pot fi admiși la cursul de instruire la catedra militară.
Cursul de instruire la catedra militară este o formă de serviciu echivalentă cu serviciul militar în termen redus (3 luni).

Absolvenţii catedrei au posibilitatea de angajare la serviciu prin contract
în structurile unde este necesar pregătirea militară:
-       Armata Naţională (Ministerul Apărării);
-       Departamentul Trupelor de Carabinieri, Inspectoratul General al Poliției, Departamentul Poliţie de Frontieră, Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale (Ministerul afacerilor interne);
-       Departamentul Instituţiilor Penitenciare (Ministerul Justiţiei);
-       Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat;
-       Serviciul Vamal (Ministerul Finanţelor).

Cursul se efectuează prin învățământ de zi cu frecvenţa obligatorie conform orarului. Instruirea (perioada ~ 250 ore) se desfășoară pe grupe (plutoane) la orele și locurile ce vor fi stabilite la formarea grupelor.
Înscrierea la cursul de instruire militară se începe în luna decembrie 2016.

Actele necesare pentru înscrierea la catedra militară:
a)      cererea de înmatriculare;
b)      copia de pe buletinul de identitate;
c)      certificatul de elev al colegiului;
d)     copia de pe adeverinţa de recrutare;

Vă învităm la Catedra militară UPS «Ion Creangă»


Pentru informații suplimentare despre Catedra  militară vezi http://catedramilitaraupsc.blogspot.md

Contact:

mun.Chişinău, str.Ion Creangă, nr.1, blocul 5, tel. 022-35-86-01, 079702243

miercuri, 5 octombrie 2016

Instrucţia de foc desfăşurată cu studenţii Catedrei militare în Bg.2I.Mo.

În conformitate cu "Programul de pregătire a militarilor în rezervă la catedrele militare" şi în scopul educaţiei militar-patriotice, la 5 octombrie curent, studenţii catedrei UPS "Ion Creangă" au vizitat Brigada 2 infanterie motorizată “Ştefan cel Mare”. Scopul acestei vizite a fost şedinţa practică la Instrucţia de foc.
Şedinţe le desfăşoară colonelul în rezervă Chiril Levinţa - cavaler al Ordinului "Ştefan cel Mare", veteran de război.

Studenţii catedrei s-au familiarizat cu pistolul-mitralieră AKM şi alt armament de infanterie.
 La fel s-au învăţat să execute demontarea parţială şi montarea AKM.

joi, 23 iunie 2016

Cursul de instruire la Catedra militară

AVIZ


Catedra militară a Universităţii Pedagogice de Stat "Ion Creangă" anunţă înscrierea la cursul de instruire.
La cursurile de instruire militară pot fi admişi studenţii şi absolvenţii instituţiilor de invăţămînt superior universitar, inclusiv a celor particulare şi fără frecvenţă, in varstă de la 18 pînă la 32 de ani, cetateni ai Republicii Moldova.
Toti candidaţii sunt supusi examenului medical şi achită contractul de studii în suma de 1850 lei. Perioada de studii la catedră septembrie -decembrie, februarie - mai.
Actele necesare pentru inscrierea la catedra militară: 
- Copia buletinului de identitate ·
- Copia adeverinţei recrutului ·
- Certificat F – 2 (26) sau copia diplomei (pentru cei ce au studii superioare) ·
- Doua poze 3x4 cm.


Instruirea la catedră se efectueaza prin invatamant de zi cu frecvenţa obligatorie conform orarului. Instruirea in grupe (plutoane) se desfăşoară incepînd cu orele 8.30; 14.00 sau 17.00 la solicitarea studenţilor. 
Cursul de instruire la Catedra militară este o formă a serviciului militar, egal serviciului cu termen redus la absolvirea universităţii. Misiunea catedrei este pregătirea sergenţilor în rezervă pentru Forţele Armate ale Republicii Moldova cu profilul „Infanterie motorizată”. Pe parcursul cursului se vor desfăşura exerciţii practice de tragere de luptă, susţinerea colocvii şi examenilor la disciplinele militare iar în final depunerea Jurămîntului militar. Recruţii după absolvirea catedrei militare devin militari în rezervă. 
Absolvenţii catedrei se pot angaja în serviciul militar prin contract în ministerele de forţă: · Ministerul Apărării (Armata Naţională), · Ministerul afacerilor interne (Departamentul Trupelor de Carabinieri, Departamentul Poliţie de Frontieră şi Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale), · Ministerul Justiţiei (Departamentul Instituţiilor Penitenciare), · Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat,  · Centrul Naţional Anticorupţie, · alte instituţii care solicită de la candidaţi pregătire militară, Ministerul Finanţelor (Serviciul Vamal), asigurarea zborurilor aeriene etc.).
Catedra este asigurată cu săli de studii amenajate, terenuri de instrucţie, tir pentru trageri şi bază materială necesară pentru instruire. Studenţii sunt asiguraţi gratis cu uniforme militare. Actualmente în cadrul catedrei activează 6 colaboratori, lectori-ofiţeri superiori în rezervă. La moment majoritatea profesorilor au o experienţă bogata in organizarea si desfaşurarea procesului de invatamint, pe care au acumulato in decursul serviciului militar la diferite functii, incepind de la comandant de pluton şi pina la şef sectie, directie şi şef al Marelui Stat Major al Armatei Naţionale. Doi profesori au participat la diferite războaie şi conflicte militare, inclusiv la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova, decoraţi cu Ordinulu “Ştefan cel Mare”. Colaboratorii catedrei împreună cu studenţii participă activ la diferite activităţi educative cu caracter militar-patriotic, organizate în comun cu unităţile militare şi Ministerul Apărării.
Contact: mun.Chişinău, str.Ion Creangă, nr.1, blocul 5, tel. 022-35-86-01, 079702243.

luni, 23 mai 2016

Depunerea Jurămîntului militar de către absolvenţii catedrei militare a UPS "Ion Creangă"

În conformitate cu Regulamentului de funcţionare a catedrelor şi Regulamentul serviciului interior al Forţelor Armate ale Republicii Moldova, la 21 mai 2016 absolvenţii Catedrei militare a Universităţii Pedagogice de Stat "Ion Creangă", au depus Jurămîntul militar, în cadrul unei ceremonii oficiale. Ceremonia s-a desfăşurat în tabăra militară a Brigăzii 2 infanterie moto „Ştefan cel Mare”. La ceremonia au participat reprezentanţi ai conducerii UPS, veterani de război,  părinţi, rude, prieteni ai studenţilor. 

Moderatorul locotenent-colonel(r) Iurie Moisei a menţionat semnificaţia majoră a Jurămîntului militar, a datoriei constituţionale, a onoarei şi a responsabilităţii ce le revin militarilor care au depus Jurămîntul militar de credinţă Patriei.
Fiecare cetăţean al Republicii Moldova este obligat în timpul satisfacerii serviciului militar să depună Jurămîntul militar, prin care se leagă cu întreaga sa fiinţă de poporul şi Patria sa. Semnificaţiile patriotice ale Jurămîntului militar se manifestă în starea de spirit a oştirii faţă de patrie. Astfel, depunerea Jurămîntului militar faţă de patrie  şi popor este unul din cele mai înălţătoare momente ale vieţii de ostaş, cînd fiecare tînăr îşi asumă conştient responsabilitatea apărării independenţei şi suveranităţii Republicii Moldova.

 


Apoi grupa portdrapel a ridicat Drapelul de Stat pe catarg sub intonarea Imnului de Stat.Studentul Vasile Caţanovschi a rostit iar studenţii au repetat textul Jurămîntului militar.

După raportul colonelului Ch.Levinţa şeful catedrei militare  general de brigadă Vasile Grosu i-a felicitat pe studenţi cu depunerea jurămîntului militar.

„Astăzi, devenind soldaţi şi sergenţi în rezervă în adevăratul sens al cuvîntului, v-aţi asumat mari responsabilităţi, dar, în acelaşi timp, urmează să îndepliniţi o nobilă misiune — cea de apărare a patriei noastre. De aceea vă îndemn să fiţi curajoşi, responsabili şi devotaţi în tot ce realizaţi”, a declarat general de brigadă în rezervă Vasile Grosu – şeful Catedrei militare.Cu un cuvînt de salut s-a adresat studenta care a absolvit cu rezultate excelente cursul catedrei militare Marina Bîtcă. Absolventa a menţionat recunoştinţa faţă de colectivului pedagogic a catedrei militare, pentru priceperea şi munca asiduă pe care au depus-o profesorii de-a lungul acestui timp. “În numele tuturor celor care astăzi au depus Jurămîntul militar în faţa Drapelului de Stat, în faţa rudelor, camarazilor, vreau să vă asigur cu toată certitudinea ca vom îndeplini cu cinste obligaţiunile şi îndatoriile ce ni se revin, vom respecta legile şi regulamentele militare, vom respecta legămîntul dat şi vom fi apărători destoinici a acestei ţări” – a spus Marina Bîtcă.


 Cu un mesaj de felicitare s-a adresat  reprezentantului conducerii universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” domnul prorector Valentin Cuşcă.
Studenţilor s-a adresat reprezentantului Armatei Naţionale comandantul Bg.2I.Mo. domnul colonel Sergiu Şaramet.

Cu o povaţă şi felicitare s-a adresat mama studentului Daniel-Darius Sadovei –                   doamna Larisa Sadovei. Dumneaei i-a mulţumit conducerii şi lectorilor Catedrei Militare a Universităţii pedagogice de stat "Ion Creangă", relevînd schimbările pozitive în comportarea tineretului în cadrul educaţiei militaro-patriotice parvenite pe parcursul studiilor la catedră şi le-a dorit tuturor sănătate, succese şi toate cele bune.


Apoi colonel (r) Chiril Levinţa a dat comanda şi formaţia de studenţi a trecut cu pas de defilare dînd onorul Drapelului de Stat al Republicii Moldova.


În cinstea şi memoria eroilor căzuţi în conflictul armat pentru independenţa şi integritatea teritorială a Republicii Moldova, studenţii Catedrei militare au depus  flori la „Memorialul Gloriei Militare
Ceremonia desfăşurată astăzi şi-a atins scopul avînd un impact educativ bun,  contribuind la formarea sentimentelor înalte de dragoste faţă de patrie şi popor, respectul faţă de înintaşi, responsabilităţii pentru datoria militară. în final studenţii au făcut o fotografie comună cu cadrele didactice ale catedrei militare, oaspeţii şi rude.
marți, 26 aprilie 2016

Studenţii catedrei militare în vizită la Muzeului Armatei Naţionale

În conformitate cu "Programul de pregătire a militarilor în rezervă la catedrele militare" şi în scopul educaţiei militar-patriotice, la 25 aprilie curent, studenţii catedrei UPS "Ion Creangă" au vizitat Muzeul Armatei din cadrul Centrului de Cultură şi Istorie Militară.

Studenţii s-au familiarizat cu istoria militară a poporului şi a Armatei Naţionale din cele mai vechi timpuri.
Ghidul muzeului Natalia Codreanu a explicat tinerilor etapele dezvoltării instituţiei militare, luptele duse de poporul nostru, destinaţia şi utilizarea armelor de epocă.

 

Un interes aparte le-a trezit studenţilor istoria contemporană şi etapele aparaţiei şi dezvoltării Armatei Naţionale. Un accent deosebit s-a pus la explicarea istoriei apariţiei războiului ruso-moldovenesc din 1992.


Tinerii au fost impresionaţi de expoziţia recent deschisă dedicată ocupaţiei sovietice.