sâmbătă, 23 decembrie 2017

Depunerea Jurămîntului militar de către studenţii catedrei militare UPS "Ion Creangă"

În conformitate cu Regulamentului de funcţionare a catedrelor şi Regulamentul serviciului interior al Forţelor Armate ale Republicii Moldova, la 23 decembrie curent, absolvenţii Catedrei militare a Universităţii Pedagogice de Stat "Ion Creangă", au depus Jurămîntul militar, în cadrul unei ceremonii oficiale. Ceremonia s-a desfăşurat în sala de festivităţi a UPS "Ion Creangă". La ceremonia au participat reprezentanţi ai conducerii UPS, veterani de război,  părinţi, rude, prieteni ai studenţilor. 
 

miercuri, 8 noiembrie 2017

Studenţii catedrei militare în vizită la Centrul de cultură şi istorie militară

În conformitate cu "Programul de pregătire a militarilor în rezervă la catedrele militare" şi în scopul educaţiei militar-patriotice și civice, la 8 noiembrie curent, studenţii catedrei UPS "Ion Creangă" au vizitat Muzeul militar din cadrul Centrului de Cultură şi Istorie Militară.

miercuri, 4 octombrie 2017

Ședințe practice la Instrucția de foc cu studenții Catedrei militare a Universității Pedagogice de Stat "Ion Creangă"

În conformitate cu "Programul de pregătire a militarilor în rezervă la catedrele militare" şi în scopul educaţiei militar-patriotice, astăzi, 04 octombrie, studenţii catedrei militare a UPS "Ion Creangă" au vizitat Brigada 2 infanterie motorizată “Ştefan cel Mare”.

luni, 3 iulie 2017

Cursul de instruire militară

Catedra militară a Universităţii Pedagogice de Stat "Ion Creangă" anunţă înscrierea la cursul de instruire.

 La cursurile de instruire militară pot fi admişi:
-  studenţii şi absolvenţii instituţiilor de invăţămînt superior universitar, inclusiv a celor particulare şi fără frecvenţă, in varstă de la 18 pînă la 40 de ani, cetateni ai Republicii Moldova;
-         elevii colegiilor, din anul de absolvire.
Cursul de instruire la catedra militară este o formă de serviciu echivalentă cu serviciul militar în termen redus.


Toti candidaţii sunt supusi examenului medical şi achită contractul 
 studenţii şi absolvenţii instituţiilor de invăţămînt superior – 2050 lei
Perioada de studii la catedră februarie - mai.

Actele necesare pentru înscrierea la catedra militară:
 - Copia de pe buletinul de identitate;
- Copia adeverinţei recrutului
- Adeverinţă de la instituţia de învăţămînt sau copia diplomei de absolvire

Cursul se efectuează prin învățământ de zi cu frecvenţa obligatorie conform orarului. Instruirea in grupe (plutoane) se desfăşoară incepînd cu orele  14.00 sau 17.00 la solicitarea studenţilor. 

Absolvenţii catedrei au posibilitatea de angajare la serviciu prin contract
în structurile unde este necesar pregătirea militară:
- Armata Naţională (Ministerul Apărării);
- Departamentul Trupelor de Carabinieri, Inspectoratul General al Poliției, Departamentul Poliţie de Frontieră, Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale (Ministerul afacerilor interne);
- Departamentul Instituţiilor Penitenciare (Ministerul Justiţiei);
- Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat;
- Serviciul Vamal (Ministerul Finanţelor).

Pentru informații suplimentare despre Catedra militară vezi http://catedramilitaraupsc.blogspot.md

Contact:
mun.Chişinău, str.Ion Creangă, nr.1, blocul 5, 
tel. 022-35-86-01


Vă învităm la Catedra militară UPS «Ion Creangă»

sâmbătă, 20 mai 2017

Depunerea Jurămîntului militar de către studenţii catedrei militare UPS "Ion Creangă"

În conformitate cu Regulamentului de funcţionare a catedrelor şi Regulamentul serviciului interior al Forţelor Armate ale Republicii Moldova, la 20 mai curent, absolvenţii Catedrei militare a Universităţii Pedagogice de Stat "Ion Creangă", au depus Jurămîntul militar, în cadrul unei ceremonii oficiale. Ceremonia s-a desfăşurat în sala de festivităţi a UPS "Ion Creangă". La ceremonia au participat reprezentanţi ai conducerii UPS, veterani de război,  părinţi, rude, prieteni ai studenţilor. 
 

miercuri, 17 mai 2017

Studenții catedrei militare au susținut examenul la pregătirea tehnică

În conformitate cu "Programul de pregătire a militarilor în rezervă la catedrele militare" pe data de 17 mai curent, studenţii catedrei militare a UPS "Ion Creangă" au susținut examenul la Pregătirea Tehnică.


miercuri, 10 mai 2017

Studenţii catedrei militare UPS "Ion Creangă"au susţinut colocviu la Regulamentele militare generaleAstăzi  studenţii catedrei militare au susţinut  colocviu la Regulamentele militare generale
Șeful catedrei militare domnul general de brigadă (r) Vasile Grosu le-a dorit succese și le-a explicat modalitatea susținerii primului colocviu.
Cunoștințele la Regulamentele militare generale sunt foarte importante pentru fiecare militar iar respectarea acestora este o obligație stabilită și în jurămîntul militar.
După ce studenții au primit biletele au început să scrie răspunsurile la întrebările puse.
După verificarea rezultatelor lucrărilor scrise fiecare student a fost apreciat obiectiv conform cunoştinţelor sale.
 
 


miercuri, 12 aprilie 2017

Studenţii catedrei militare în vizită la Centrul de cultură şi istorie militară

În conformitate cu "Programul de pregătire a militarilor în rezervă la catedrele militare" şi în scopul educaţiei militar-patriotice, la 12 aprilie curent, studenţii catedrei UPS "Ion Creangă" au vizitat Muzeul Armatei din cadrul Centrului de Cultură şi Istorie Militară.
 

marți, 11 aprilie 2017

Ședințe practice cu studenții Catedrei militare a Universității Pedagogice de Stat "Ion Creangă"

În conformitate cu "Programul de pregătire a militarilor în rezervă la catedrele militare" şi în scopul educaţiei militar-patriotice, astăzi,  pe data de 11 aprilie, studenţii și cursanții catedrei UPS "Ion Creangă" au vizitat Brigada 2 infanterie motorizată “Ştefan cel Mare”.
Scopul acestei vizite a fost şedinţe practice la disciplinele Regulamentele militare generale și Conducerea subunităților.
 

marți, 28 martie 2017

Ședințe practice la instrucția de foc

În conformitate cu "Programul de pregătire a militarilor în rezervă la catedrele militare" şi în scopul educaţiei militar-patriotice, la 28 martie curent, cu studenţii catedrei UPS "Ion Creangă" s-a desfășurat o şedinţa practică la Instrucţia de foc. 
Serviciul de Protecție și Pază de Stat a desfășurat o ședință de promovare și încadrare în rîndul studenților catedrei militare
   

miercuri, 15 martie 2017

Ședințe practice cu studenții Catedrei militare a Universității Pedagogice de Stat "Ion Creangă"

În conformitate cu "Programul de pregătire a militarilor în rezervă la catedrele militare" şi în scopul educaţiei militar-patriotice, astăzi, 15 martie, studenţii și cursanții catedrei UPS "Ion Creangă" au vizitat Brigada 2 infanterie motorizată “Ştefan cel Mare”.

miercuri, 1 martie 2017

Desfăşurarea activităţii educative dedicate Zilei Memoriei

În scopul educaţiei civice şi militaro-patriotice a tineretului şi întru realizarea Planului – scenariu al activităţilor comemorative consacrate Zilei Memoriei (2 martie), colaboratorii catedrei militare a UPS „Ion Creangă” în perioada 01.03 – 02.03.2017 au desfăşurat întîlniri a studenților catedrei militare cu veteranii de război - participanţi la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova. Activităţile s-au început cu intonarea Imnului de Stat a Republicii Moldova