sâmbătă, 26 mai 2018

Depunerea Jurămîntului militar de către studenţii catedrei militare UPS "Ion Creangă"


În conformitate cu Regulamentului de funcţionare a catedrelor şi Regulamentul serviciului interior al Forţelor Armate ale Republicii Moldova, la 26 mai curent, absolvenţii Catedrei militare a Universităţii Pedagogice de Stat "Ion Creangă", au depus Jurămîntul militar, în cadrul unei ceremonii oficiale. Ceremonia s-a desfăşurat în sala de festivităţi a UPS "Ion Creangă". La ceremonia au participat reprezentanţi ai conducerii UPS, veterani de război,  părinţi, rude, prieteni ai studenţilor. 
 

Moderatorul locotenent-colonel(r) Iurie Moisei a menţionat semnificaţia majoră a Jurămîntului militar, a datoriei constituţionale, a onoarei şi a responsabilităţii ce le revin militarilor care au depus Jurămîntul militar de credinţă Patriei.
 ”Fiecare cetăţean al Republicii Moldova este obligat în timpul satisfacerii serviciului militar să depună Jurămîntul militar, prin care se leagă cu întreaga sa fiinţă de poporul şi Patria sa. Semnificaţiile patriotice ale Jurămîntului militar se manifestă în starea de spirit a oştirii faţă de patrie. Astfel, depunerea Jurămîntului militar faţă de patrie  şi popor este unul din cele mai înălţătoare momente ale vieţii de ostaş, cînd fiecare tânăr îşi asumă conştient responsabilitatea apărării independenţei şi suveranităţii Republicii Moldova.”
 

În continuare studenţii au rostit textul Jurămîntului militar în fața Drapelului de Stat al Republicii Moldova.
 


" Eu - cetăţean al Republicii Moldova,
JUR credinţă Republicii Moldova şi poporului ei,
JUR să-mi apăr Patria chiar şi cu preţul propriei vieţi,
JUR să respect legile Republicii Moldova şi regulamentele militare"
 
După raportul colonelului(r) A. Șevcenco cu privire la depunerea Jurământului militar, şeful catedrei militare general de brigadă Vasile Grosu i-a felicitat pe studenţi cu depunerea jurămîntului militar.
S-a intonat Imnul de Stat al Republicii Moldova.

 
 

„Astăzi, devenind sergenţi în rezervă în adevăratul sens al cuvântului, v-aţi asumat mari responsabilităţi, dar, în acelaşi timp, urmează să îndepliniţi o nobilă misiune — cea de apărare a Patriei noastre. De aceea vă îndemn să fiţi curajoşi, responsabili şi devotaţi în tot ce realizaţi”, a declarat general de brigadă în rezervă Vasile Grosu – şeful Catedrei militare.

 

Cu un cuvânt de salut s-a adresat studenta Elena Balațel care a absolvit cu rezultate excelente cursul catedrei militare. Absolventa cursului a menţionat recunoştinţa faţă de colectivului pedagogic a catedrei militare, pentru priceperea şi munca asiduă pe care au depus-o profesorii de-a lungul acestui timp.

 
“În numele tuturor celor care astăzi au depus Jurămîntul militar în faţa Drapelului de Stat, în faţa rudelor, camarazilor, vreau să vă asigur cu toată certitudinea ca vom îndeplini cu cinste obligaţiunile şi îndatoririle ce ni se revin, vom respecta legile şi regulamentele militare, vom respecta legământul dat şi vom fi apărători destoinici a acestei ţări” – a spus Elena Balațel.

 

Cu un cuvânt de felicitare s-a adresat prorectorul Universităţii Pedagogice de Stat domnul Constantin Ciorbă, doctor abilitat, profesor universitar. Dumnealui le-a îndemnat studenții să învețe și să se pregătească pentru o viață responsabilă inclusiv să fie gata să apere patria noastră.

 

 Cu o povaţă şi felicitare s-a adresat mama studentei Lucia Grițco doamna Larisa Grițco. Dumneaei i-a mulţumit conducerii şi lectorilor Catedrei Militare a Universităţii pedagogice de stat "Ion Creangă", relevând schimbările pozitive în comportarea tineretului în cadrul educaţiei militaro-patriotice parvenite pe parcursul studiilor la catedră şi le-a dorit tuturor sănătate, succese şi toate cele bune. Doamna Larisa le-a sugerat absolvenților catedrei să păzească pacea în țară, dar la necesitate să fie gata să apere Patria noastră Republica Moldova.

 
Apoi colonel (r) Andrei Șevcenco a dat comanda şi formaţia de studenţi a trecut cu pas de defilare dînd onorul Drapelului de Stat al Republicii Moldova.

 

Ceremonia desfăşurată astăzi şi-a atins scopul avînd un impact educativ bun, contribuind la formarea sentimentelor înalte de dragoste faţă de patrie şi popor, respectul faţă de înaintaşi, responsabilităţii pentru datoria militară. în final studenţii au făcut o fotografie comună cu cadrele didactice ale catedrei militare, oaspeţii şi rude.

 Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu