joi, 27 octombrie 2016

Exerciţii practice la Baza de Instruire Bulboaca

În conformitate cu "Programul de pregătire a militarilor în rezervă la catedrele militare", la 27 octombrie curent, studenţii catedrei  militare a Universitatea Pedagogică de Stat  "Ion Creangă" au participat la şedinţe practice la Baza de Instruire Bulboaca . 
Cu studenţii s-au desfăşurat şedinţe practice la disciplinele Tactica generală, Pregătirea geniu, Topografia militară, Pregătirea medico-militară, Instrucţia focului. 

miercuri, 19 octombrie 2016

Ședințe practice la instrucția de foc

În conformitate cu "Programul de pregătire a militarilor în rezervă la catedrele militare" şi în scopul educaţiei militar-patriotice, la 19 octombrie curent, cu studenţii catedrei UPS "Ion Creangă" s-a desfășurat o şedinţa practică la Instrucţia de foc. Studenții au tras cu arma pneumatică, au îndeplinit acțiunile și comenzile necesare pregătindu-se pentru efectuarea tragerilor din pistolul-mitralieră.
 Şedinţele le-au desfăşurat colonelul în rezervă Chiril Levinţa și
 locotenent-colonelul în rezervă Iurii Moisei.


Cursul de instruire militară pentru elevii colegiilor

Elevii colegiilor, din anul de absolvire, sau absolvenții colegiilor, in vârstă de la 18 până la 40 de ani, pot fi admiși la cursul de instruire la catedra militară.
Cursul de instruire la catedra militară este o formă de serviciu echivalentă cu serviciul militar în termen redus (3 luni).

Absolvenţii catedrei au posibilitatea de angajare la serviciu prin contract
în structurile unde este necesar pregătirea militară:
-       Armata Naţională (Ministerul Apărării);
-       Departamentul Trupelor de Carabinieri, Inspectoratul General al Poliției, Departamentul Poliţie de Frontieră, Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale (Ministerul afacerilor interne);
-       Departamentul Instituţiilor Penitenciare (Ministerul Justiţiei);
-       Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat;
-       Serviciul Vamal (Ministerul Finanţelor).

Cursul se efectuează prin învățământ de zi cu frecvenţa obligatorie conform orarului. Instruirea (perioada ~ 250 ore) se desfășoară pe grupe (plutoane) la orele și locurile ce vor fi stabilite la formarea grupelor.
Înscrierea la cursul de instruire militară se începe în luna decembrie 2016.

Actele necesare pentru înscrierea la catedra militară:
a)      cererea de înmatriculare;
b)      copia de pe buletinul de identitate;
c)      certificatul de elev al colegiului;
d)     copia de pe adeverinţa de recrutare;

Vă învităm la Catedra militară UPS «Ion Creangă»


Pentru informații suplimentare despre Catedra  militară vezi http://catedramilitaraupsc.blogspot.md

Contact:

mun.Chişinău, str.Ion Creangă, nr.1, blocul 5, tel. 022-35-86-01, 079702243

miercuri, 5 octombrie 2016

Instrucţia de foc desfăşurată cu studenţii Catedrei militare în Bg.2I.Mo.

În conformitate cu "Programul de pregătire a militarilor în rezervă la catedrele militare" şi în scopul educaţiei militar-patriotice, la 5 octombrie curent, studenţii catedrei UPS "Ion Creangă" au vizitat Brigada 2 infanterie motorizată “Ştefan cel Mare”. Scopul acestei vizite a fost şedinţa practică la Instrucţia de foc.
Şedinţe le desfăşoară colonelul în rezervă Chiril Levinţa - cavaler al Ordinului "Ştefan cel Mare", veteran de război.

Studenţii catedrei s-au familiarizat cu pistolul-mitralieră AKM şi alt armament de infanterie.
 La fel s-au învăţat să execute demontarea parţială şi montarea AKM.