joi, 27 octombrie 2016

Exerciţii practice la Baza de Instruire Bulboaca

În conformitate cu "Programul de pregătire a militarilor în rezervă la catedrele militare", la 27 octombrie curent, studenţii catedrei  militare a Universitatea Pedagogică de Stat  "Ion Creangă" au participat la şedinţe practice la Baza de Instruire Bulboaca . 
Cu studenţii s-au desfăşurat şedinţe practice la disciplinele Tactica generală, Pregătirea geniu, Topografia militară, Pregătirea medico-militară, Instrucţia focului. 


La şedinţele practice medico-militare studenţii au fost antrenaţi de a acorda primul ajutor rănitului în caz de hemoragie, fractură, şoc traumatic. Locotenent-colonel (r) Iu.Moisei le-a demonstrat diverse procedee practice medico-militare.  
 Imobilizarea temporală a graţului fracturat

Pregătirea rănitului pentru transportare cu brancarda


Practicarea diverselor procedee de transportarea rănituluiFiecrare student sub supravegherea colonelului(r) G.Tcaciuc
a îndeplinit normativele la demontarea-montarea pistolului-mitralieră AKM. 
Colonelului (r) Ch.Levinţa  a desfăşurat cu studenţii şedinţe practice la tactica generalăÎnainte de îndeplinirea practică a exerciţiilor de tragere şeful catedrei general de brigadă (r) Vasile Grosu a explicat procedeile de îndeplinirea a exerciţiilor şi le-a amintit studenţilor tehnica securităţii. 
Ofiţerii Bg.2I.Mo. au acordat un mare ajutor studenţilor la îndeplinirea normativelor

Verificarea rezultatelor tragerii cu cartuşe de luptă.

 În final şeful catedrei general de brigadă (r) Vasile Grosu a făctut bilanţul tuturor şedinţelor practice desfăşurate cu studenţii catedrei militare.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu