Noţiuni generale despre catedra militară

Catedra militară a fost creată în baza Legii nr. 1245 – XV din 2002 „Cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei”
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=312749 şi Hotărîrii Guvernului RM nr. 587 din 20.05.2003 despre aprobarea Regulamentului de funcţionare a catedrelor militare http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=296522 , prin hotărîrea Senatului Universităţii la 30 mai 2002 şi adoptată prin ordinul comun al Ministerului Apărării şi Ministerului educaţiei şi tineretului nr. 128/215 din 30 iulie 2002. 
Activitatea catedrei a început la 1 septembrie 2002.
Primul şef al catedrei a fost numit generalul de brigadă Victor GRAB, anterior a deţinut funcţia de şef al Departamentului Administrativ Militar. 
Actualul șeful catedrei este generalul de brigadă în rezervă Vasilie GROSU, anterior a deţinut funcţia de prim - locţiitor al şefului Marelui Stat Major al Armatei Naționale.
Catedra este o subdiviziune structurală a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”. Structura organizatorică şi principiile de activitate a catedrei sînt reglementate prin ordinile şi indicaţiile rectorului Universităţii, Ministerului Apărării, Ministerului Educaţiei în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
Corpul didactic al catedrei se completează cu persoane din rândul ofiţerilor în rezervă, care au îndeplinit serviciul militar în cadrul Forţelor Armate.
 La moment profesorii catedrei au o experienţă bogată în organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţămînt, acumulată în decursul serviciului militar la diferite funcţii. Printre colaboratorii catedrei sunt participanți la conflictul armat pentru apărarea integrităţii şi independenţii Republicii Moldova.


PREGĂTIREA MILITARILOR ÎN REZERVĂ

Catedra pregăteşte cadre militare în rezervă (soldat, sergent inferior) la specialităţile infanterie şi artilerie, la funcțiile comandant de grupă (echi).
La cursurile de instruire militară pot fi admişi studenţii şi absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior universitar, inclusiv a celor particulare şi cu frecvenţă redusă, în vârstă de la 18 până la 32 de ani, cetăţeni ai Republicii Moldova, apţi conform stării de sănătate pentru îndeplinirea serviciului militar.
Toţi candidaţii încheie contractul cu UPS ”Ion Creangă” şi achită taxa de studii în sumă de 1850 lei.
Instruirea la catedră se efectuează prin învăţământ de zi cu frecvenţă obligatorie conform orarului.
Instruirea se desfăşoară în trei fluxuri: 8.30; 14.00; 17.00.
Actele necesare pentru înscrierea la catedra militară:
1.  Copia buletinului de identitate
2.  Copia adeverinţei recrutului
3.  Certificat de la decanat sau copia diplomei ( pentru cei ce au studii superioare)
4.  Două fotografii 2 x4 cm.
Instruirea se desfăşoară în două perioade (septembrie–decembrie şi februarie –mai), ședințe teoretice - în auditorii, clase, exerciţii practice și antrenamente - în Brigada 2 infanterie moto, exerciţii tactice și trageri de luptă - la poligoane. 


Pe parcursul perioadei de instruire studenţii execută şi susţin: 2 colocvii, examen intern şi examen de  absolvire a cursului de instruire, iar în final depun Jurămîntul militar.

Absolvenţii catedrei militare primesc livretele militare în centrele administrativ militare la care stau la evidenţă, după prezentarea adeverinței de absolvire a catedrei.
Absolvenţii de sex feminin li se eliberează adeverință de absolvire a catedrei militare, care, în cazul angajării în serviciul militar prin  contract, serveşte drept bază pentru acordarea gradului militar respectiv.
Absolvenţii catedrei se pot angaja în serviciul militar prin contract în structurile de forţă: Armata Naţională, Trupelor de Carabinieri, Poliţia de Frontieră, Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale, Instituţiile Penitenciare, Serviciul Protecţie şi Pază de Stat, Centrul Naţional Anticorupţie, Serviciul Vamal și alte instituţii unde se solicită pregătirea militară. 

Un comentariu:

  1. Copia adeverinţei recrutului este obligatorie??? si daca am perdut original o pot cumva restabili???

    RăspundețiȘtergere