miercuri, 16 martie 2016

Şedinţe practice a studenţilor catedrei militare în Brigada 2 infanterie moto

În conformitate cu "Programul de pregătire a militarilor în rezervă la catedrele militare" şi în scopul educaţiei militar-patriotice, la 16 martie curent, cu studenţii catedrei UPS "Ion Creangă"  s-au desfăşurat şedinţe practice la Regulamentele generale, 
Pentru a afla istoria militară a brigăzii "Ştefan cel Mare" studenţii au vizitat Muzeul Gloriei Militare. Căpitanul Ecaterina Bodrug a explicat etapele de formare a unităţii, misiunile, aplicaţiile şi rolul comandanţilor brigăzii în dezvoltarea unităţii militare.
  

  
 

marți, 15 martie 2016

Instrucţia de foc desfăşurată cu studenţii Catedrei militare în Bg.2I.Mo.

În conformitate cu "Programul de pregătire a militarilor în rezervă la catedrele militare" şi în scopul educaţiei militar-patriotice, la 15 martie curent, studenţii catedrei UPS "Ion Creangă" au vizitat Brigada 2 infanterie motorizată “Ştefan cel Mare”. Scopul acestei vizite a fost şedinţa practică la Instrucţia de foc.
Şedinţe le desfăşoară colonelul în rezervă Chiril Levinţa - cavaler al Ordinului "Ştefan cel Mare", veteran de război.

Studenţii catedrei s-au familiarizat cu pistolul-mitralieră AKM şi alt armament de infanterie. La fel s-au învăţat să execute demontarea parţială şi montarea AKM.luni, 7 martie 2016

Desfăşurarea activităţilor educative dedicate Zilei Memoriei

În scopul educaţiei civice şi militaro-patriotice a tineretului şi întru realizarea Planului – scenariu al activităţilor comemorative consacrate Zilei Memoriei (2 martie), colaboratorii catedrei militare a UPS „Ion Creangă” în perioada 29.02 – 04.03.2016 au desfăşurat 3 întîlniri a studenţilor facultăţii de psihodepagogie şi a catedrei militare cu veteranii de război - participanţi la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova. Activităţile s-au început cu intonarea Imnului de Stat şi onorarea Drapelului de stat al Republicii Moldova.
În faţa tinerilor au rostit discursuri veteranii de război, cavalerii ordinului „Ştefan cel Mare” şeful catedrei militare - general de brigadă(r) Vasile Grosu şi lector la catedra militară - colonel (r) Chiril Levinţa.


În cadrul discursurilor s-au prezentat istoria şi evenimentele conflictului armat, acţiunile conducerii ţării şi faptele de eroism a combatanţilor întru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova.
În scopul informării auditoriului, general de brigadă(r) Vasile Grosu a prezentat expoziţia de cărţi dedicate evenimentelor tragice din anul 1992. Fiecare carte a fost prezentată şi comentată pentru înţelegerea evenimentelor războiului pentru independenţă. În cadrul activităţilor educative studenţii au vizionat video filme documentare despre operaţiunile militare din zona de conflict.
În memoria celor căzuţi în conflictul armat din anul 1992 s-a păstrat un minut de reculegere.