sâmbătă, 2 ianuarie 2016

AVIZ

Cursul de instruire la Catedra militară

Catedra militară a Universităţii Pedagogice de Stat "Ion Creangă" anunţă înscrierea la cursul de instruire.
La cursurile de instruire militară pot fi admişi studenţii şi absolvenţii instituţiilor de invăţămînt superior universitar, inclusiv a celor particulare şi fără frecvenţă, in varstă de la 18 pînă la 32 de ani, cetateni ai Republicii Moldova.
Toti candidaţii sunt supusi examenului medical şi achită contractul de studii în suma de 1850 lei. Perioada de studii la catedră februarie - iunie.
Actele necesare pentru inscrierea la catedra militară: 
- Copia buletinului de identitate ·
- Copia adeverinţei recrutului ·
- Certificat F – 2 (26) sau copia diplomei (pentru cei ce au studii superioare) ·
- Doua poze 3x4 cm.

Depunerea Jurămîntului militar de către absolvenţii catedrei militare a UPS "Ion Creangă"

În conformitate cu Regulamentului de funcţionare a catedrelor şi Regulamentul serviciului interior al Forţelor Armate ale Republicii Moldova, la 19 decembrie 2015 absolvenţii Catedrei militare a Universităţii Pedagogice de Stat "Ion Creangă", au depus Jurămîntul militar, în cadrul unei ceremonii oficiale. Ceremonia s-a desfăşurat în Sala de festivităţi a universităţii.
La ceremonia au participat reprezentanţi ai conducerii UPS, veterani de război,  părinţi, rude, prieteni ai studenţilor.

Studenţii catedrei militare UPS "Ion Creangă"au susţinut ultimul examen de absolvire

La 23 decembrie 2014, studenţii catedrei militare au susţinut  examenul de absolvire a cursului. Preşedintele Comisiei de examinare domnul locotenent-colonel Leonid Danilov i-a felicitat pe studenţi cu finalizarea cursului și le-a dorit mult succes la susţinerea examenului. În Comisia de examinare au intrat  şeful Catedrei militare general de brigadă (r) Vasile Grosu, colonel (r) Chiril Levinţa. După verificarea testelor fiecare student a fost apreciat obiectiv după cunoştinţele sale.