marți, 3 aprilie 2018

Ședințe practice cu studenții Catedrei militare PSU în Brigada 2 infanterie moto ”Ștefan cel Mare”În conformitate cu "Programul de pregătire a militarilor în rezervă la catedrele militare" şi în scopul educaţiei militar-patriotice, la 3 aprilie curent, cu studenţii catedrei UPS "Ion Creangă"  s-au desfăşurat şedinţe practice la Regulamentele generale,