marți, 26 aprilie 2016

Studenţii catedrei militare în vizită la Muzeului Armatei Naţionale

În conformitate cu "Programul de pregătire a militarilor în rezervă la catedrele militare" şi în scopul educaţiei militar-patriotice, la 25 aprilie curent, studenţii catedrei UPS "Ion Creangă" au vizitat Muzeul Armatei din cadrul Centrului de Cultură şi Istorie Militară.

Studenţii s-au familiarizat cu istoria militară a poporului şi a Armatei Naţionale din cele mai vechi timpuri.
Ghidul muzeului Natalia Codreanu a explicat tinerilor etapele dezvoltării instituţiei militare, luptele duse de poporul nostru, destinaţia şi utilizarea armelor de epocă.

 

Un interes aparte le-a trezit studenţilor istoria contemporană şi etapele aparaţiei şi dezvoltării Armatei Naţionale. Un accent deosebit s-a pus la explicarea istoriei apariţiei războiului ruso-moldovenesc din 1992.


Tinerii au fost impresionaţi de expoziţia recent deschisă dedicată ocupaţiei sovietice.


joi, 21 aprilie 2016

Exerciţii practice la poligonul de tragere de la Dănceni

În conformitate cu "Programul de pregătire a militarilor în rezervă la catedrele militare", la 19.04.2016 studenţii catedrei UPS "Ion Creangă" au participat la şedinţe practice la poligonul "Dănceni". Cu studenţii s-au desfăşurat şedinţe practice la disciplinele Tactica generală, Pregătirea geniu, Topografia militară, Pregătirea medico-militară, Instrucţia focului. 

Ofiţerii Bg.2I.Mo. au acordat un mare ajutor studenţilor la îndeplinirea normativelor

După exerciţii de tragere cu cartuşe de manevră studenţii au îndeplinit exerciţiul iniţial şi exerciţiul numărul unu la instrucţia focului.La şedinţele practice medico-militare studenţii au fost antrenaţi de a acorda primul ajutor rănitului în caz de hemoragie, fractură, şoc traumatic. Locotenent-colonel (r) Iu.Moisei le-a demonstrat diverse procedee practice medico-militare.  


Imobilizarea temporală a graţului fracturat
Pregătirea rănitului pentru transportare cu brancarda


Practicarea diverselor procedee de transportarea rănitului


Fiecrare student sub supravegherea colonelului(r) G.Tcaciuc şi colonelului (r) Ch.Levinţa a îndeplinit normativele la demontarea-montarea pistolului-mitralieră AKM. 


 Ofiţerii Bg.2I.Mo. au acordat un mare ajutor studenţilor la îndeplinirea normativelor Verificarea rezultatelor tragerii cu cartuşe de luptă.