joi, 21 aprilie 2016

Exerciţii practice la poligonul de tragere de la Dănceni

În conformitate cu "Programul de pregătire a militarilor în rezervă la catedrele militare", la 19.04.2016 studenţii catedrei UPS "Ion Creangă" au participat la şedinţe practice la poligonul "Dănceni". Cu studenţii s-au desfăşurat şedinţe practice la disciplinele Tactica generală, Pregătirea geniu, Topografia militară, Pregătirea medico-militară, Instrucţia focului. 

Ofiţerii Bg.2I.Mo. au acordat un mare ajutor studenţilor la îndeplinirea normativelor

După exerciţii de tragere cu cartuşe de manevră studenţii au îndeplinit exerciţiul iniţial şi exerciţiul numărul unu la instrucţia focului.La şedinţele practice medico-militare studenţii au fost antrenaţi de a acorda primul ajutor rănitului în caz de hemoragie, fractură, şoc traumatic. Locotenent-colonel (r) Iu.Moisei le-a demonstrat diverse procedee practice medico-militare.  


Imobilizarea temporală a graţului fracturat
Pregătirea rănitului pentru transportare cu brancarda


Practicarea diverselor procedee de transportarea rănitului


Fiecrare student sub supravegherea colonelului(r) G.Tcaciuc şi colonelului (r) Ch.Levinţa a îndeplinit normativele la demontarea-montarea pistolului-mitralieră AKM. 


 Ofiţerii Bg.2I.Mo. au acordat un mare ajutor studenţilor la îndeplinirea normativelor Verificarea rezultatelor tragerii cu cartuşe de luptă.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu