marți, 28 aprilie 2015

Vizitarea Brigăzii 2 infanterie motorizată de către studenţii catedrei militare

În conformitate cu "Programul de pregătire a militarilor în rezervă la catedrele militare" şi în scopul educaţiei militar-patriotice, la 28 aprilie curent, studenţii catedrei UPS "Ion Creangă" au vizitat Brigada 2 infanterie motorizată “Ştefan cel Mare”

Studenţii catedrei s-au familiarizat cu istoria Brigăzii 2 infanterie în Muzeul gloriei militare a unităţii.


 În scopul comemorării militarilor căzuţi la datorie, care au pus temelia brigăzii, studenţilor li s-au povestit calea de luptă a unităţii, faptele de glorie ostăşească a eroilor căzuţi la datorie. Despre aceste timpuri amintesc monumentele militare dedicate eroilor căzuţi.


 Studenţii au vizitat clasele de instrucţie din Blocul de învăţămînt familiarizîndu-se cu destinaţia acestora, echipamentul şi utilajul necesar unui process instructive-educativ bun.


 
 
 


Studenţii s-au familiarizat cu destinaţia şi activitatea Punctului medical al brigăzii.

 
 

 
În Tabăra de gardă studenţii s-au familiarizat cu ducerea serviciului şi pregătirea personalului de gardă.
 


Studenţii catedrei au fost impresionaţi vizitînd Centrul ortodox şi Biserica Sf.Victor al unităţii.
 
 

Militarii companiei 211au povestit ordinea interioară şi programul zilnic al ostaşului, amenajarea încăperilor companiei.

 
   
 

  

joi, 23 aprilie 2015

Studenţii catedrei militare în vizită la Muzeului Armatei Naţionale

În conformitate cu "Programul de pregătire a militarilor în rezervă la catedrele militare" şi în scopul educaţiei militar-patriotice, la 23 aprilie curent, studenţii catedrei UPS "Ion Creangă" au vizitat Centrul de Cultură şi Istorie Militară.
Tinerii a participat la deschiderea expoziţiei de fotografii cu genericul „Monumente slovace dedicate celui de-al II-lea Război Mondial”. Această expoziţie cu tematică militară, a fost organizată în colaborare cu Ambasada Slovaciei în Republica Moldova.
 „Sunt peste 70 mii de persoane decedate pe teritoriul Slovaciei în timpul acestui război şi consider de datoria noastră să le comemorăm”, - a specificat domnul ambasador, Robert Kirnag.
Cu aceleaşi gânduri de solidaritate a venit şi viceministrul Apărării, Ana Vasilachi, prezentă la eveniment: „Deşi au trecut 70 de ani de la încheierea războiului propriu zis, multe istorii de viaţă rămân a fi pierdute şi ar fi corect să ne coagulăm eforturile pentru a le scoate din anonimat şi a le cinsti”.
O lecţie de istorie le-a oferit vizitatorilor colaboratorul ştiinţific al CCIM, Sergiu Cataraga: „Dacă pentru lumea întreagă războiul II mondial a început în 1941, pentru Slovacia acesta a început mult mai devreme... Slovacia este unicul stat, care a fost impus să plătească impozite pentru neamul evreiesc, care locuia în această ţară”.

Ulterior studenţii au vizitat Muzeul Armatei Naţionale. Studenţii s-au familiarizat cu istoria militară a poporului şi a Armatei Naţionale din cele mai vechi timpuri.
miercuri, 8 aprilie 2015

Exerciţii practice la poligonul de la Dănceni

În conformitate cu "Programul de pregătire a militarilor în rezervă la catedrele militare", la 08.04.2015 studenţii catedrei UPS "Ion Creangă" au participat la şedinţe practice la poligonul "Dănceni". 
Cu studenţii s-au desfăşurat şedinţe practice la Tactica generală, Pregătirea geniu, Topografia militară, Pregătirea medico-militară, Instrucţia focului.

Ofiţerii Brigăzii 2 infanterie moto au adus la cunoştinţa studenţilor regulile tehnicii de securitate.
Fiecrare student a îndeplinit sub supravegherea colonelului(r) G.Tcaciuc normativele la demontarea-montarea pistolului-mitralieră AKM. 
La şedinţele practice medico-militare studenţii au fost antrenaţi de a acorda primul ajutor rănitului în caz de hemoragie, fractură, şoc traumatic. Locotenent-colonel (r) Iu.Moisei le-a demonstrat diverse procedee practice medico-militare.Aplicarea garoului hemostatic

Utilizarea atelei Kramer pentru imobilizarea braţului.


Pregătirea rănitului pentru transportare
 
 

Practicarea diverselor procedee de transportarea rănitului
 Colonelul(r) C.Levinţa a desfăşurat cu studenţii şedinţe practice la Tactica generală, Instrucţia focului, Topografia militară.


 Îndeplinirea normativului" Pregătirea pentru tragere"

 După exerciţii de tragere cu cartuşe de manevră studenţii au îndeplinit exerciţiul iniţial şi exerciţiul numărul unu la instrucţia focului.
Verificarea rezultatelor tragerii cu cartuşe de luptă.
  
Ofiţerii Bg.2I.Mo. au acordat un mare ajutor studenţilor la îndeplinirea normativelor