marți, 28 aprilie 2015

Vizitarea Brigăzii 2 infanterie motorizată de către studenţii catedrei militare

În conformitate cu "Programul de pregătire a militarilor în rezervă la catedrele militare" şi în scopul educaţiei militar-patriotice, la 28 aprilie curent, studenţii catedrei UPS "Ion Creangă" au vizitat Brigada 2 infanterie motorizată “Ştefan cel Mare”

Studenţii catedrei s-au familiarizat cu istoria Brigăzii 2 infanterie în Muzeul gloriei militare a unităţii.


 În scopul comemorării militarilor căzuţi la datorie, care au pus temelia brigăzii, studenţilor li s-au povestit calea de luptă a unităţii, faptele de glorie ostăşească a eroilor căzuţi la datorie. Despre aceste timpuri amintesc monumentele militare dedicate eroilor căzuţi.


 Studenţii au vizitat clasele de instrucţie din Blocul de învăţămînt familiarizîndu-se cu destinaţia acestora, echipamentul şi utilajul necesar unui process instructive-educativ bun.


 
 
 


Studenţii s-au familiarizat cu destinaţia şi activitatea Punctului medical al brigăzii.

 
 

 
În Tabăra de gardă studenţii s-au familiarizat cu ducerea serviciului şi pregătirea personalului de gardă.
 


Studenţii catedrei au fost impresionaţi vizitînd Centrul ortodox şi Biserica Sf.Victor al unităţii.
 
 

Militarii companiei 211au povestit ordinea interioară şi programul zilnic al ostaşului, amenajarea încăperilor companiei.

 
   
 

  

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu