miercuri, 28 octombrie 2015

Exerciţii practice la poligonul de la Dănceni


În conformitate cu "Programul de pregătire a militarilor în rezervă la catedrele militare", la 28.10.2015 studenţii catedrei UPS "Ion Creangă" au participat la şedinţe practice la poligonul "Dănceni". Cu studenţii s-au desfăşurat şedinţe practice la Tactica generală, Pregătirea geniu, Topografia militară, Pregătirea medico-militară, Instrucţia focului. 
Îndeplinirea normativului la -aruncarea grenadei de instrucţie

miercuri, 7 octombrie 2015

Instrucţia de foc desfăşurată cu studenţii Catedrei militare

În conformitate cu "Programul de pregătire a militarilor în rezervă la catedrele militare" şi în scopul educaţiei militar-patriotice, la 6 şi 7 octombrie curent, studenţii catedrei UPS "Ion Creangă" au vizitat Brigada 2 infanterie motorizată “Ştefan cel Mare”. Scopul acestei vizite a fost şedinţa practică la Pregătirea de foc. Şedinţe le desfăşoară colonelul în rezervă Chiril Levinţa - cavaler al Ordinului "Ştefan cel Mare", veteran de război.
Studenţii catedrei s-au familiarizat cu pistolul-mitralieră AKM. Au executat demontarea şi montarea acestuia.

Pentru a cunoaşte maşinile de luptă de infanterie studenţii au vizitat parcul auto a brigăzii. Ei au fost instruiţi cu destinaţia maşinilor BMD şi BTR(TAB).