sâmbătă, 24 decembrie 2016

Depunerea Jurămîntului militar de către studenţii catedrei militare

În conformitate cu Regulamentului de funcţionare a catedrelor şi Regulamentul serviciului interior al Forţelor Armate ale Republicii Moldova, la 24 decembrie 2016 absolvenţii Catedrei militare a Universităţii Pedagogice de Stat "Ion Creangă", au depus Jurămîntul militar, în cadrul unei ceremonii oficiale. Ceremonia s-a desfăşurat în sala de festivităţi a UPS "Ion Creangă". La ceremonia au participat reprezentanţi ai conducerii UPS, veterani de război,  părinţi, rude, prieteni ai studenţilor. 


miercuri, 14 decembrie 2016

Studenţii catedrei militare UPS "Ion Creangă"au susţinut examenul la Instrucţia focului

La 14 decembrie 2016, studenţii catedrei militare au susţinut  examenulul la disciplina Instrucţia focului. Şeful catedrei militare domnul general de brigadă (r) Vasile Grosu le-a dorit mult succes la susţinerea examenului, invocând importanţa acestei discipline militare. Chiar dacă întrebările din bilete au fost dificile majoritatea studenţilor au demonstrat cunoştinţe bune.  Lectorul acestei discipline domnul colonel (r) Chiril Levinţa a verificat răspunsurile şi a apreciat obiectiv pe fiecare student după cunoştinţele sale.