sâmbătă, 20 mai 2017

Depunerea Jurămîntului militar de către studenţii catedrei militare UPS "Ion Creangă"

În conformitate cu Regulamentului de funcţionare a catedrelor şi Regulamentul serviciului interior al Forţelor Armate ale Republicii Moldova, la 20 mai curent, absolvenţii Catedrei militare a Universităţii Pedagogice de Stat "Ion Creangă", au depus Jurămîntul militar, în cadrul unei ceremonii oficiale. Ceremonia s-a desfăşurat în sala de festivităţi a UPS "Ion Creangă". La ceremonia au participat reprezentanţi ai conducerii UPS, veterani de război,  părinţi, rude, prieteni ai studenţilor. 
 

miercuri, 17 mai 2017

Studenții catedrei militare au susținut examenul la pregătirea tehnică

În conformitate cu "Programul de pregătire a militarilor în rezervă la catedrele militare" pe data de 17 mai curent, studenţii catedrei militare a UPS "Ion Creangă" au susținut examenul la Pregătirea Tehnică.


miercuri, 10 mai 2017

Studenţii catedrei militare UPS "Ion Creangă"au susţinut colocviu la Regulamentele militare generaleAstăzi  studenţii catedrei militare au susţinut  colocviu la Regulamentele militare generale
Șeful catedrei militare domnul general de brigadă (r) Vasile Grosu le-a dorit succese și le-a explicat modalitatea susținerii primului colocviu.
Cunoștințele la Regulamentele militare generale sunt foarte importante pentru fiecare militar iar respectarea acestora este o obligație stabilită și în jurămîntul militar.
După ce studenții au primit biletele au început să scrie răspunsurile la întrebările puse.
După verificarea rezultatelor lucrărilor scrise fiecare student a fost apreciat obiectiv conform cunoştinţelor sale.