miercuri, 16 martie 2016

Şedinţe practice a studenţilor catedrei militare în Brigada 2 infanterie moto

În conformitate cu "Programul de pregătire a militarilor în rezervă la catedrele militare" şi în scopul educaţiei militar-patriotice, la 16 martie curent, cu studenţii catedrei UPS "Ion Creangă"  s-au desfăşurat şedinţe practice la Regulamentele generale, 
Pentru a afla istoria militară a brigăzii "Ştefan cel Mare" studenţii au vizitat Muzeul Gloriei Militare. Căpitanul Ecaterina Bodrug a explicat etapele de formare a unităţii, misiunile, aplicaţiile şi rolul comandanţilor brigăzii în dezvoltarea unităţii militare.
  

  
 

 


Studenţii au vizitat complexul ortodox „Sfîntul mucenic Victor” unde au luat cunoştinţă despre educaţia spirituală a efectivului, rolul preotului militar la întărirea disciplinei, patriotismului şi credinţei militarilor.

 
 


Studenţii s-au familiarizat cu modalitatea alimentării militarilor şi ducerea serviciului în cantină. Plutonier major Andrei Dreglea a explicat studenţilor executarea serviciului în cantină, activităţile personalului de serviciu, modalitatea distribuirii hranei şi normele stabilite.


   


În scopul comemorării militarilor căzuţi la datorie, care au pus temelia brigăzii, studenţilor li s-au povestit calea de luptă a unităţii, faptele de glorie ostăşească a eroilor căzuţi la datorie. Despre aceste timpuri amintesc monumentele militare dedicate eroilor căzuţi.Studenţii s-au familiarizat cu destinaţia şi activitatea Punctului medical al brigăzii. Şeful serviciului medical al brigăzii locotenent-colonel medic Alexandru Leşan a explicat studenţilor modalitatea de asigurarea medicală, procedeele de tratament şi investigaţii, destinaţia încăperilor Punctului medical.


 

Militarii companiei 212 au povestit ordinea interioară şi programul zilnic al ostaşului, amenajarea încăperilor companiei. Soldatul Marcu Ceban a demonstrat modalitatea aşternutului.
În camera de odihnă şi informare studenţii au ascultat cîntece ostăşeşti interpretate de soldaţii companiei. Apoi studenţii şi ostaşii au cîntat Imnul de Stat al Republicii Moldova.
 Studenţii au făcut cuniştinţă cum ostaşii în timpul personal se ocupă cu sportul iar militarii au demonstrat cîteva exerciţii de luptă corp-la-corp.
 

  Militarii Companiei 212 sunt sportivi buni şi ocupă locurile de frunte în diverse competiţii sportive.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu