sâmbătă, 20 decembrie 2014

Depunerea Jurămîntului militar de către studenții Catedrei militare UPS "Ion Creangă"

Astăzi, 20 decembrie 2014, absolvenţii Catedrei Militare a Universităţii Pedagogice de Stat "Ion Creangă", au depus astăzi Jurămîntul militar, în cadrul unei ceremonii oficiale, desfăşurate în Sala de Festivități.La ceremonia de depunere a Jurămîntului militar, au participat reprezentanţi ai conducerii universității, veterani de război și ai Forţelor Armate, dar şi părinţi, rude, prieteni ai studenţilor.
Ceremonia de depunere a Jurămîntului militar a marcat şi absolvirea de către studenţi a cursului de sergenţi în rezervă de la Catedra militară.
La ceremonia de astăzi, studenți fruntași, absolvenți ai catedrei militare au fost incluși în Grupa prortdrapel și au avut onoarea să ducă Drapelul de Stat al Republicii Moldova. Ei sunt studenții Maxim Vataman,  Lidia Popa, Veaceclav Paterău.
Data de astăzi mai are o semnificație istorică. La 20 decembrie, în fiecare an, în lume se sărbătorește Ziua Internaţională a Solidarităţii Umane. Potrivit Naţiunilor Unite, este o zi în care sărbătorim unitatea în diversitatea noastră, reamintim guvernelor obligaţia de a respecta angajamentele internaţionale.   
Textul Jurămîntului militar a fost citit de către un student fruntaș Victor Buchet, iar studenții din formație au repetat textul Jurămîntului în fața Drapelului de Stat, jurînd credinţă Republicii Moldova și poporului ei.
General de brigadă în rezervă Vasile Grosu, şefului Catedrei militare, cavaler al ordinului „Ştefan cel Mare” a felicitat studenţii cu ocazia intrării în marea familie a militarilor şi i-a îndemnat să dea dovadă de mult curaj, devotament şi responsabilitate în îndeplinirea serviciului militar în rezervă.„Jurămîntul militar, obligă pe fiecare militar să-şi apere glia străbună în orice condiţii şi împotriva oricărui agresor, să se comporte în conformitate cu prevederile regulamentelor militare. Astăzi, devenind soldaţi şi sergenţi în rezervă în adevăratul sens al cuvîntului, v-aţi asumat mari responsabilităţi, dar, în acelaşi timp, urmează să îndepliniţi o nobilă misiune — cea de apărare a patriei noastre. De aceea vă îndemn să fiţi curajoşi, responsabili şi devotaţi în tot ce realizaţi”, a declarat general de brigadă în rezervă Vasile Grosu.”Cu un cuvînt de felicitare s-a adresat studenta Universităţii Pedagogice de Stat, care a absolvit cu rezultate excelente cursul catedrei militare, domnișoara Cristina Urechi. Dumneaei a mulțumit din partea studenților absolvenți al Catedrei militare colectivul pedagogic al Universității și dat cuvîntul că tinerii militari s-au obligat să-şi apere glia străbună în orice condiţii şi împotriva oricărui agresor, să se comporte în conformitate cu prevederile regulamentelor militare.În alocuţiunea rostită, cu acest prilej, colonelul în rezervă Alexandru Gorgan, cavaler al ordinului „Ştefan cel Mare”, veteran de război şi a Forţelor Armate, a dat o apreciere frumoasă prestaţiei studenţilor de la cursul cu durata de 4 luni, care a pus în evidenţă străduinţa şi tenacitatea tinerilor în studierea artei militare, însuşirii noilor cunoştinţe şi susţinerii cu succes a examenelor de absolvire.
Adresîndu-se studenţilor colonelul A. Gorgan a relevant: “Iubirea de ţară este o flacără vie, o torţă întreţinută de focul lăuntric al  dragostei  de glie, de limbă şi obiceiuri, de port şi de cînt, de tot ceea ce se făureşte cu braţele şi cu mintea pe aceste meleaguri, de tot ce se adună în cuvîntul Patrie. Să fiţi demni de faptele de arme şi bărbăţie manifestate pe timpul luptelor în războiul de pe Nistru, care au fost şi vor rămâne o probă de eroism şi curaj, de care au dat dovadă mii de concetăţeni de-ai noştri”.Cu o povaţă de părinte şi felicitare s-a va adresat mama studentului Mihai Petrenco care a absolvit cursul Сatedrei militare, doamna Liuba Petrenco. Domneai i-a mulţumit conducerii şi lectorilor Catedrei Militare a Universităţii pedagogice de stat "Ion Creangă", relevînd schimbările pozitive în comportarea tinerilor în cadrul educaţiei militaro-patriotice parvenite pe parcursul studiilor la catedră şi le-a dorit tuturor sănătate, succese, pace şi toate cele bune.
Cu un cuvînt de felicitare s-a adresat Prorectorul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” domnul Valentin Cușcă. În alocuțiunea sa a marcat importanța educației civice și patriotice a tineretului formarea adevăraților patrioți a apărători ai statului nostru, tot odată le-a dorit ca capacitățile și deprinderile sale să nu fie aplicate niciodată.În finalul ceremoniei de astăzi formaţia de studenţi a trecut cu pas de defilare dînd onorul şi omagiul Drapelului de Stat al Republicii Moldova.          Ceremonia desfăşurată astăzi şi-a atins scopul având un impact educativ bun,  contribuind la formarea sentimentelor înalte de dragoste faţă de patrie şi popor, respectul faţă de înaintași, responsabilităţii pentru datoria militară. 
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu