miercuri, 16 mai 2018

Studenţii catedrei militare UPS "Ion Creangă"au susţinut colocviu la Regulamentele militare generale

În conformitate cu "Programul de pregătire a militarilor în rezervă la catedrele militare" pe data de 16 mai curent, studenţii catedrei militare a UPS "Ion Creangă" au susținut colocviu la Regulamentele militare generale.


Șeful catedrei militare domnul general de brigadă (r) Vasile Grosu le-a dorit succese și le-a explicat modalitatea susținerii și evaluării primului colocviu.
Studenții au tras biletele și s-au concentrat asupra răspunsurilor la întrebările puse. După ce studenții au primit biletele au început să scrie răspunsurile la întrebările puse. După verificarea rezultatelor lucrărilor scrise fiecare student a fost apreciat obiectiv conform cunoştinţelor sale.
Cunoștințele la Regulamentele militare generale sunt foarte importante pentru fiecare militar iar respectarea acestora este o obligație stabilită și în jurămîntul militar. Disciplina regulamentelor militare generale este o parte componentă a educaţiei militare şi o disciplină importantă de studiu în procesul de învăţămînt la educarea generală a cursanţilor.
       Regulamentelelor militare generale determină esenţa disciplinei militare, stabileşte obligaţiile militarilor de menţinere şi respectare a acesteia, tipurile de stimulări şi de sancţiuni disciplinare, drepturile comandanţilor (şefilor) de a le aplica, precum şi modul de depunere şi de examinare a propunerilor, a cererilor şi a reclamaţiilor înaintate de militari, stabileşte destinaţia, modul de organizare şi executare a serviciului de garnizoană şi a serviciului de gardă, drepturile şi obligaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere ale garnizoanei şi ale militarilor care execută aceste servicii, precum şi reglementează desfăşurarea activităţilor din garnizoană cu participarea trupelor, stabileşte drepturile şi obligaţiile generale ale militarilor şi relaţiile dintre ei, totodată şi regulile de ordine interioară şi de executare a serviciului interior. Total au fost desfășurate  30 ore dintre care 22 ore prelegeri și 8 ore practice
           Lectorul locotenet colonelul (r) Irie Moisei, a desfășurat anterior toate ședințe cu studenții  cursului de sergenți. Și astăzi a venit momentul ca cursanții să demonstreze cunoștințele primite.


 


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu