sâmbătă, 24 mai 2014

Studenţii catedrei militare a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” au depus Jurămîntul Militar


COMUNICAT INFORMATIV
Chişinău, 24 mai 2014 — 145 de studenţi  absolvenţii ai Catedrei Militare a Universităţii pedagogice de stat "Ion Creangă", au depus astăzi Jurămîntul militar, în cadrul unei ceremonii oficiale, desfăşurate la Memorialului "Templul Suferinţei"de la Complexul „Eternitate”.
La eveniment au participat Ministrului Apărării Republicii Moldova domnul Valeriu Troenco, şeful Marelui Stat Major –Comandantul Armatei Naţionale colonel Igor Gorgan, prorectorul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” domnul Valentin Cuşcă, veteranului de rozboi domnul Alexandru Gorgan, părinţii şu rude ale studenţilor.
General de brigadă în rezervă Vasile Grosu, şefului Catedrei militare a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, cavaler al ordinului „Ştefan cel Mare” a felicitat studenţii cu ocazia intrării în marea familie a militarilor şi i-a îndemnat să dea dovadă de mult curaj, devotament şi responsabilitate în îndeplinirea serviciului militar în rezervă.
„Jurămîntul militar, obligă pe fiecare militar să-şi apere glia străbună în orice condiţii şi împotriva oricărui agresor, să se comporte în conformitate cu prevederile regulamentelor militare. Cu atît mai mult ceremonia de astăzi poartă o solemnitate deosebită deoarece se desfăşoară într-un loc sfînt, în faţa Memorialului "Templul Suferinţei"de la Complexul „Eternitate”.


Noi toţi le datorăm plecăciuni tuturor participanţilor la evenimentele de acum 22 de ani şi un omagiu celor care şi-au pierdut vieţile în confruntarea armată. Astăzi, devenind soldaţi şi sergenţi în rezervă în adevăratul sens al cuvîntului, v-aţi asumat mari responsabilităţi, dar, în acelaşi timp, urmează să îndepliniţi o nobilă misiune — cea de apărare a patriei noastre. De aceea vă îndemn să fiţi curajoşi, responsabili şi devotaţi în tot ce realizaţi”, a declarat general de brigadă în rezervă Vasile Grosu.”
Ceremonia de depunere a jurămîntului militar a marcat şi absolvirea de către studenţi a cursului de sergenţi în rezervă de la Catedra militară.
În alocuţiunea rostită, cu acest prilej, colonelul în rezervă Alexandru Gorgan, cavaler al ordinului „Ştefan cel Mare”, veteran de război şi a Forţelor Armate, a dat o apreciere frumoasă prestaţiei studenţilor de la cursul cu durata de 4 luni, care a pus în evidenţă străduinţa şi tenacitatea tinerilor în studierea artei militare, însuşirii noilor cunoştinţe şi susţinerii cu succes a examenelor de absolvire.
Adresîndu-se studenţilor colonel A. Gorgan a relevant “Iubirea de ţară este o flacără vie, o torţă întreţinută de focul lăuntric al  dragostei  de glie, de limbă şi obiceiuri, de port şi de cînt, de tot ceea ce se făureşte cu braţele şi cu mintea pe aceste meleaguri, de tot ce se adună în cuvîntul Patrie. Să fiţi demni de faptele de arme şi bărbăţie manifestate pe timpul luptelor în războiul de pe Nistru, care au fost şi vor rămâne o probă de eroism şi curaj, de care au dat dovadă mii de concetăţeni de-ai noştri.
Cu o povaţă şi felicitare s-a adresat tata studentei absolvente a catedrei militare domnul Victor Darii. Dumnealui i-a mulţumit conducerii Ministerului Apărării, lectorilor catedrei Militare a Universităţii Pedagogice de Stat "Ion Creangă", relevînd schimbările pozitive în comportarea tineretului în cadrul educaţiei militaro-patriotice parvenite pe parcursul studiilor la catedră şi lle-a dorit tuturor sănătate, succese şi toate cele bune.
Ministrul Apărării, Valeriu Troenco, i-a felicitat pe studenţii absolvenţi cu ocazia evenimentului şi a apreciat interesul lor pentru arta militară. „E un domeniu important pe care toţi trebuie să-l înţelegem şi să-l însuşim. Alegerea dumneavoastra îmi dă speranţa că, în Republica Moldova, există tineri şi tinere care conştientizează importanţa apărării Patriei şi dispun de pregătirea necesară”, a spus Valeriu Troenco.
În memoria eroilor căzuţi în conflictul armat pentru independenţa şi integritatea teritorială a Republicii Moldova, conducerea Armatei Naţionale, catedrei militare şi studenţii absolvenţi au depus flori la Memorialul "Templul Suferinţei"
Apoi formaţia de studenţi a trecut cu pas de defilare dînd onorul eroilor căzuţi în timpul războiului pentru independenţa statului şi integritatea lui teritorială, numele cărora  sunt imprimate pe plăcile de granit a Memorialului
            Ceremonia desfăşurată astăzi şi-a atins scopul avînd un impact educativ bun, contribuind la formarea sentimentelor înalte de dragoste faţă de patrie şi popor, respectul faţă de înintaşi, responsabilităţii pentru datoria militară.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu