miercuri, 5 noiembrie 2014

Vizitarea Brigăzii 2 infanterie motorizată de către studenţii catedrei militare

Studenţii catedrei militare au făcut poze în comun la Monumentul Eroilor brigăzii


Studenţilor li s-au adus la cunoştinţă modalitatea îndeplinirii serviciului interior în cantină  de campanie precum şi organizarea hrănirii efectivului.


Militarii companiei de cercetare au povestit ordinea interioară şi amenajarea dormitorului şi camerei de menaj
Studenţii au aflat destinaţia Camerei de informare şi odihnă a companiei. Militarii companiei de cercetare au cîntat cîntecul companiei iar studenţii au interpretat Imnul de Stat al Republicii Moldova


Studenţii catedrei s-au familiarizat cu istoria brigăzii 2 infanterie în muzeul unităţii.

Studenţii au vizitat clasele din blocul de învăţămînt familiarizîndu-se 
cu destinaţia acestora.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu