miercuri, 4 noiembrie 2015

Şedinţe practice în Brigada 2 infanterie motorizată "Ştefan cel Mare" cu studenţii catedrei militare

În conformitate cu "Programul de pregătire a militarilor în rezervă la catedrele militare" şi în scopul educaţiei militar-patriotice, şi desfăşurării şedinţei la Regulamentele generale, la 3 noiembrie curent, studenţii catedrei UPS "Ion Creangă" au vizitat Brigada 2 infanterie motorizată “Ştefan cel Mare”

 


În scopul comemorării militarilor căzuţi la datorie, care au pus temelia brigăzii, studenţilor li s-au povestit calea de luptă a unităţii, faptele de glorie ostăşească a eroilor căzuţi la datorie. Despre aceste timpuri amintesc monumentele militare dedicate eroilor căzuţi.


Studenţii s-au familiarizat cu destinaţia şi activitatea Punctului medical al brigăzii.



În Tabăra de gardă studenţii s-au familiarizat cu ducerea serviciului şi pregătirea personalului de gardă. Maiorul Popovschi a explicat modalitatea pregătirii ostaşilor pentru serviciul de gardă în clasa pregătirii teoretice.


 

Militarii companiei 212 au povestit ordinea interioară şi programul zilnic al ostaşului, amenajarea încăperilor companiei.

 

În camera de odihnă şi informare studenţii au ascultat cîntece ostăşeşti interpretate de soldaţii companiei. Apoi studenţii şi ostaşii au cîntat Imnul de Stat al Republicii Moldova.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu