duminică, 24 mai 2015

AVIZ

Cursul de instruire la Catedra militară
Catedra militară a Universităţii Pedagogice de Stat "Ion Creangă" anunţă înscrierea la cursul de instruire.
La cursurile de instruire militară pot fi admişi studenţii şi absolvenţii instituţiilor de invăţămînt superior universitar, inclusiv a celor particulare şi fără frecvenţă, in varstă de la 18 pînă la 32 de ani, cetateni ai Republicii Moldova. Toti candidaţii sunt supusi examenului medical şi achită contractul de studii în suma de 1850 lei. Perioada de studii la catedră septembrie - decembrie.
Actele necesare pentru inscrierea la catedra militară: · Copia buletinului de identitate · Copia adeverinţei recrutului · Certificat F – 2 (26) sau copia diplomei (pentru cei ce au studii superioare) · Doua poze 3x4 cm.
Instruirea la catedră se efectueaza prin invatamant de zi cu frecvenţa obligatorie conform orarului. Instruirea in grupe (plutoane) se desfăşoară incepînd cu orele 8.30; 14.00 sau 17.00 la solicitarea studenţilor. Cursul de instruire la Catedra militară este o formă a serviciului militar, egal serviciului cu termen redus la absolvirea universităţii. Misiunea catedrei este pregătirea sergenţilor în rezervă pentru Forţele Armate ale Republicii Moldova cu profilul „Infanterie motorizată”. Pe parcursul cursului se vor desfăşura exerciţii practice de tragere de luptă, susţinerea colocvii şi examenilor la disciplinele militare iar în final depunerea Jurămîntului militar. Recruţii după absolvirea catedrei militare devin militari în rezervă. Absolvenţii catedrei se pot angaja în serviciul militar prin contract în ministerele de forţă: · Ministerul Apărării (Armata Naţională), · Ministerul afacerilor interne (Departamentul Trupelor de Carabinieri, Departamentul Poliţie de Frontieră şi Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale), · Ministerul Justiţiei (Departamentul Instituţiilor Penitenciare), · Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat,  · Centrul Naţional Anticorupţie, · alte instituţii care solicită de la candidaţi pregătire militară, Ministerul Finanţelor (Serviciul Vamal), asigurarea zborurilor aeriene etc.).
Catedra este asigurată cu săli de studii amenajate, terenuri de instrucţie, tir pentru trageri şi bază materială necesară pentru instruire. Studenţii sunt asiguraţi gratis cu uniforme militare. Actualmente în cadrul catedrei activează 6 colaboratori, lectori-ofiţeri superiori în rezervă. La moment majoritatea profesorilor au o experienţă bogata in organizarea si desfaşurarea procesului de invatamint, pe care au acumulato in decursul serviciului militar la diferite functii, incepind de la comandant de pluton şi pina la şef sectie, directie şi şef al Marelui Stat Major al Armatei Naţionale. Doi profesori au participat la diferite războaie şi conflicte militare, inclusiv la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova, decoraţi cu Ordinulu “Ştefan cel Mare”. Colaboratorii catedrei împreună cu studenţii participă activ la diferite activităţi educative cu caracter militar-patriotic, organizate în comun cu unităţile militare şi Ministerul Apărării.
Contact: mun.Chişinău, str.Ion Creangă, nr.1, blocul 5, tel. 022-35-86-01, 079702243.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu