sâmbătă, 23 mai 2015

Depunerea Jurămîntului militar de către absolvenţii catedrei militare a UPS "Ion Creangă"

În conformitate cu Regulamentului de funcţionare a catedrelor şi Regulamentul serviciului interior al Forţelor Armate ale Republicii Moldova, astăzi la 25 mai 2015 studenţii  absolvenţii ai Catedrei Militare a Universităţii Pedagogice de Sstat "Ion Creangă", au depus Jurămîntul militar, în cadrul unei ceremonii oficiale, desfăşurate în Sala de festivităţi a universităţii.
La ceremonia au participat reprezentanţi ai conducerii UPS, veterani de război,  părinţi, rude, prieteni ai studenţilor.

Moderatorul locotenent-colonel(r) Iurie Moisei a menţionat semnificaţia majoră a Jurămîntului militar, a datoriei constituţionale, a onoarei şi a responsabilităţii ce le revin militarilor care au depus Jurămîntul militar de credinţă Patriei.

Apoi studenţii a rostit solemn în faţa Drapelului de Stat al Republicii Moldova textul Jurămîntului militar.
La mitingul festiv, general de brigadă (r) Vasile Grosu, şefului Catedrei militare, cavaler al ordinului „Ştefan cel Mare”, a felicitat studenţii cu ocazia intrării în marea familie a militarilor şi i-a îndemnat să dea dovadă de mult curaj, devotament şi responsabilitate în îndeplinirea serviciului militar în rezervă.

„Jurămîntul militar, obligă pe fiecare militar să-şi apere glia străbună în orice condiţii şi împotriva oricărui agresor, să se comporte în conformitate cu prevederile regulamentelor militare. Cu atît mai mult ceremonia de astăzi poartă o solemnitate deosebită deoarece la 23 mai 1991 Parmanentul ţării prin legea nr.589 a schimbat numele statului suveran „Republica Sovietică Socialistă Moldova” în „Republica Moldova”. Acestă schimbare a avut o importanţa spirituală, istorică şi politico-juridică a denumirii oficiale a statului şi exprimă dorinţa alegătorilor, şi a deschis o nouă filă istorică în soarta poporului nostru.
Astăzi, devenind soldaţi şi sergenţi în rezervă în adevăratul sens al cuvîntului, v-aţi asumat mari responsabilităţi, dar, în acelaşi timp, urmează să îndepliniţi o nobilă misiune — cea de apărare a patriei noastre. De aceea vă îndemn să fiţi curajoşi, responsabili şi devotaţi în tot ce realizaţi”, a declarat general de brigadă în rezervă Vasile Grosu.
Cu un cuvînt de salut s-a adresat studenta care a absolvit cu rezultate excelente cursul catedrei militare. Marina Beschieri. Absolventa a menţionat recunoştinţa faţă de colectivului pedagogic a catedrei militare, pentru priceperea şi munca asiduă pe care au depus-o profesorii de-a lungul acestui timp.
“În numele tuturor celor care astăzi au depus Jurămîntul militar în faţa Drapelului de Stat, în faţa rudelor, camarazilor, vreau să vă asigur cu toată certitudinea ca vom îndeplini cu cinste obligaţiunile şi îndatoriile ce ni se revin, vom respecta legile şi regulamentele militare, vom respecta legămîntul dat şi vom fi apărători destoinici a acestei ţări” – a spus Marina Beschieri.

Cu o povaţă şi felicitare s-a adresat mama  studentei absolvente a catedrei militare Liuba Pădureţ - doamna Arina Pădureţ. Dumneai i-a mulţumit conducerii şi lectorilor Catedrei Militare a Universităţii pedagogice de stat "Ion Creangă", relevînd schimbările pozitive în comportarea tineretului în cadrul educaţiei militaro-patriotice parvenite pe parcursul studiilor la catedră şi le-a dorit tuturor sănătate, succese şi toate cele bune.
 


În alocuţiunea rostită, cu acest prilej, maiorul (r) Vladimir Reabenichii veteran de război, participant la apărarea independenţei ţării în 1992, a dat o apreciere frumoasă prestaţiei studenţilor de la cursul cu durata de 4 luni, care a pus în evidenţă străduinţa şi tenacitatea tinerilor în studierea artei militare, însuşirii noilor cunoştinţe şi susţinerii cu succes a examenelor de absolvire. 
Adresîndu-se studenţilor domnul veteran a spus: “Iubirea de ţară este o flacără vie, o torţă întreţinută de focul lăuntric al  dragostei  de glie, de limbă şi obiceiuri, de port şi de cînt, de tot ceea ce se făureşte cu braţele şi cu mintea pe aceste meleaguri, de tot ce se adună în cuvîntul Patrie. Să fiţi demni de faptele de arme şi bărbăţie manifestate pe timpul luptelor în războiul de pe Nistru, care au fost şi vor rămâne o probă de eroism şi curaj, de care au dat dovadă mii de concetăţeni de-ai noştri”.

Apoi colonel (r) Chiril Levinţa a dat comanda şi formaţia de studenţi a trecut cu pas de defilare dînd onorul Drapelului de Stat al Republicii Moldova.

         

Ceremonia desfăşurată astăzi şi-a atins scopul avînd un impact educativ bun,  contribuind la formarea sentimentelor înalte de dragoste faţă de patrie şi popor, respectul faţă de înintaşi, responsabilităţii pentru datoria militară. în final studenţii au făcut o fotografie comună cu cadrele didactice ale catedrei militare.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu